Zameranie edukácie pri onkogynekologickom ochorení

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Mgr. Anna Herinková, PhDr. Katarína Zrubáková PhD.
    Vydavateľstvo:Zdravotnícke štúdie: vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. Fakulta zdravotníctva
    Rok vydania:2018
    ISBN:ISSN 1337-723X