AFG Classical and Rapid Recovery Physiotherapy Approach of Total Hip Arthroscopy in Slovakia

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Mgr. Peter Kutiš, PhD., PhDr. Mária Lehotská PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Riga (Lotyšsko) : Riga Stradinš University,
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-9934-563-39-3