Vedúci katedry

  Ing. Martin Bereta, PhD.

  Vedúci katedry, Prodekan pre výchovu a vzdelávanie, Odborný asistent

  Profesori

  prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.

  Dekan Fakulty zdravotníctva, Profesor

  Docenti

  doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Odborní asistenti

  MUDr. Libor Danihel, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Asistenti

  MUDr. Ján Kodaj

  Vysokoškolský učiteľ, Asistent

  Nepedagogickí zamestnanci

  Mgr. Dana Kaščáková

  Odborný referent, Sekretariát dekana, Referentka a sekretárka katedry rádiologickej techniky a verejného zdravotníctva, Nepedagogický zamestnanec