Prečo študovať u nás?

Podľa portálu uplatnenie.sk, ktorý zbiera informácie o uplatnení absolventov vysokých škôl na Slovensku, majú naše odbory minimálnu mieru nezamestnaných, v priemere im trvalo 9 dní na uzavretie trvalého pracovného pomeru.

Vysoko kvalitné vzdelávanie

Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku poskytuje už 15 rokov kvalitné vzdelávanie v nelekárskych zdravotníckych odboroch.

Ponuka štúdia

Vysoko kvalitné vzdelávanie
Intenzívne prepojenie s praxou

Intenzívne prepojenie s praxou

Štúdium na FZ KU je intenzívne prepojené s praxou, študenti už od prvého ročníka absolvujú praktické cvičenia v jednej z najkvalitnejších nemocníc na Slovensku – v ÚVN SNP-FN Ružomberok.

Vyučujú vás odborníci z praxe

Na vzdelávacom procese sa podieľajú odborníci z praxe – doktori, docenti a profesori z ÚVN SNP-FN Ružomberok.

Vyučujú vás odborníci z praxe
Štúdium aj v externej forme

Štúdium aj v externej forme

Fakulta zdravotníctva sa snaží prispôsobiť rôznym potrebám študentov, preto ponúka štúdium aj v externej forme, organizuje špecializačné a certifikačné štúdium.

Stáže na zahraničných univerzitách

Na fakulte sa realizujú Erasmus+ mobility, v rámci ktorých môžu študenti študovať jeden semester na vybranej zahraničnej univerzite, alebo môžu absolvovať letnú stáž vo vybranom odbornom pracovisku v zahraničí.

Stáže na zahraničných univerzitách
Vysoké uplatnenie absolventov

Vysoké uplatnenie absolventov

Podľa portálu uplatnenie.sk, ktorý zbiera informácie o uplatnení absolventov vysokých škôl na Slovensku, majú naše odbory minimálnu mieru nezamestnaných, v priemere im trvalo 9 dní na uzavretie trvalého pracovného pomeru.

Fakulta zdravotníctva ponúka pre svojich študentov

  • kvalitné ubytovanie a stravovanie podľa výberu,
  • knižničné služby v modernej univerzitnej knižnici,
  • duchovnú formáciu prostredníctvom rôznych aktivít Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka,
  • služby Poradenského centra,
  • športové aktivity v univerzitnom kempuse, 
  • turistiku v nádherných okolitých horách.
Fakulta zdravotníctva ponúka pre svojich študentov

Katolícka univerzita v Ružomberku

Formujúca myseľ i srdce


Elektronická prihláška