Prečo študovať u nás?

  Podľa portálu uplatnenie.sk, ktorý zbiera informácie o uplatnení absolventov vysokých škôl na Slovensku, majú naše odbory minimálnu mieru nezamestnaných, v priemere im trvalo 9 dní na uzavretie trvalého pracovného pomeru.

  Vysoko kvalitné vzdelávanie

  Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku poskytuje už 15 rokov kvalitné vzdelávanie v nelekárskych zdravotníckych odboroch.

  Ponuka štúdia

  Vysoko kvalitné vzdelávanie
  Intenzívne prepojenie s praxou

  Intenzívne prepojenie s praxou

  Štúdium na FZ KU je intenzívne prepojené s praxou, študenti už od prvého ročníka absolvujú praktické cvičenia v jednej z najkvalitnejších nemocníc na Slovensku – v ÚVN SNP-FN Ružomberok.

  Vyučujú vás odborníci z praxe

  Na vzdelávacom procese sa podieľajú odborníci z praxe – doktori, docenti a profesori z ÚVN SNP-FN Ružomberok.

  Vyučujú vás odborníci z praxe
  Štúdium aj v externej forme

  Štúdium aj v externej forme

  Fakulta zdravotníctva sa snaží prispôsobiť rôznym potrebám študentov, preto ponúka štúdium aj v externej forme, organizuje špecializačné a certifikačné štúdium.

  Stáže na zahraničných univerzitách

  Na fakulte sa realizujú Erasmus+ mobility, v rámci ktorých môžu študenti študovať jeden semester na vybranej zahraničnej univerzite, alebo môžu absolvovať letnú stáž vo vybranom odbornom pracovisku v zahraničí.

  Stáže na zahraničných univerzitách
  Vysoké uplatnenie absolventov

  Vysoké uplatnenie absolventov

  Podľa portálu uplatnenie.sk, ktorý zbiera informácie o uplatnení absolventov vysokých škôl na Slovensku, majú naše odbory minimálnu mieru nezamestnaných, v priemere im trvalo 9 dní na uzavretie trvalého pracovného pomeru.

  Fakulta zdravotníctva ponúka pre svojich študentov

  • kvalitné ubytovanie a stravovanie podľa výberu,
  • knižničné služby v modernej univerzitnej knižnici,
  • duchovnú formáciu prostredníctvom rôznych aktivít Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka,
  • služby Poradenského centra,
  • športové aktivity v univerzitnom kempuse, 
  • turistiku v nádherných okolitých horách.
  Fakulta zdravotníctva ponúka pre svojich študentov

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Formujúca myseľ i srdce


  Elektronická prihláška