Prečo študovať u nás?

  Podľa portálu uplatnenie.sk, ktorý zbiera informácie o uplatnení absolventov vysokých škôl na Slovensku, majú naše odbory minimálnu mieru nezamestnaných, v priemere im trvalo 9 dní na uzavretie trvalého pracovného pomeru.

  Kvalitné vzdelávanie

  Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku poskytuje už 18 rokov kvalitné vzdelávanie v nelekárskych zdravotníckych odboroch.

  Ponuka štúdia

  Kvalitné vzdelávanie
  Intenzívne prepojenie s praxou

  Intenzívne prepojenie s praxou

  Štúdium na FZ KU je intenzívne prepojené s praxou, študenti už od prvého ročníka absolvujú praktické cvičenia v jednej z najkvalitnejších nemocníc na Slovensku Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok - fakultnej nemocnici.

   

  Úspechy a ocenenia študentov

  Na výučbe sa podieľajú odborníci z praxe

  Na výučbe sa podieľajú lekári z Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - fakultnej nemocnice.

  Na výučbe sa podieľajú odborníci z praxe
  Štúdium v externej forme

  Štúdium v externej forme

  Fakulta má akreditovaný študijný program ošetrovateĺstvo, bakalársky stupeň v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia tri akademické roky.

  Stáže na zahraničných univerzitách

  Na fakulte sa realizujú Erasmus+ mobility, v rámci ktorých môžu študenti študovať jeden semester na vybranej zahraničnej univerzite, alebo môžu absolvovať letnú stáž vo vybranom odbornom pracovisku v zahraničí.

   

  Medzinárodné vzťahy

  Stáže na zahraničných univerzitách
  Vysoká miera uplatnenia absolventov

  Vysoká miera uplatnenia absolventov

  Podľa portálu uplatnenie.sk, ktorý zbiera informácie o uplatnení absolventov vysokých škôl na Slovensku, majú naše odbory minimálnu mieru nezamestnaných, v priemere im trvalo 9 dní na uzavretie trvalého pracovného pomeru.

   

  Naši absolventi

  Fakulta zdravotníctva ponúka pre svojich študentov

  • kvalitné ubytovanie a stravovanie podľa výberu,
  • knižničné služby v modernej univerzitnej knižnici,
  • duchovnú formáciu prostredníctvom rôznych aktivít Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka,
  • služby Poradenského centra,
  • športové aktivity v univerzitnom kempuse, 
  • turistiku v nádherných okolitých horách.

   

  Ponuka štúdia

  Fakulta zdravotníctva ponúka pre svojich študentov

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Jediná svojho druhu
  Formujeme mysle a srdcia


  Elektronická prihláška