Monitoring of patients' falls in health care facilities

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
    Vydavateľstvo:1. vyd. – Roč. 7. – Praha (Česko) : CBU Research Institute, 2019.
    Rok vydania:2019
    ISBN:978-80-907722-0-5