Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. MUDr. Marián Šanta CSc., Ing. Bc. Michal Sekerák, MPH, Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH
    Ďalší autori:et.al
    Vydavateľstvo:1. vyd. – Brno (Česko) : Tribun EU, 2018
    Rok vydania:2018
    ISBN:978-80-263-1440-0