Klasifikácia a laboratórna diagnostika myelodysplastického syndrómu = Classification and Laboratory Diagnosis of Myelodysplastic Syndrome

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Adrian Kališ PhD., MUDr. Jaromír Tupý PhD.
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2017
    ISBN:ISSN 1337-723X