Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD., Mgr. Peter Kutiš, PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
    Vydavateľstvo:1. vyd. – Ostrowiec Świętokrzyski (Poľsko) : Wyzsza Szkola Biznesu i Przedsiebiorczosci w Ostrowcu Swietokrzyskim, 2018
    Rok vydania:2018
    ISBN:978-83-64557-29-3