Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

    Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

    Bakalársky študijný program „Laboratórne vyšetrovacie metódy“ sa zameriava na prípravu kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov na vykonávanie laboratórnych vyšetrovacích metód. Okrem teoretických vedomostí a poznatkov biomedicínskych oblastí študijného odboru, majú študenti možnosť získať praktické zručnosti v laboratórnych diagnostických postupoch a v ovládaní súčasnej prístrojovej techniky na klinických pracoviskách. Sú to ústavy: Ústav klinickej biochémie, imunológie a alergológie, Ústav hematológie a transfuziológie, Ústav klinickej patológie a Ústav klinickej mikrobiológie.

    Viac o katedre