Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s §  32 a 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie a pracovného miesta:

    • vedúca/vedúci Katedry ošetrovateľstva FZ KU
    • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo