Importované protozoárne endoparazity morfologicky diagnostikovateľné v rámci hodnotenia leukogramu a metódou hrubej kvapky = Imported Protozoan Endoparasites Morphologically Diagnosable in the Leukogram Evaluation and the Gross Drop Method

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3