Tendencies of the mortality rates from esophageal cancer in the EU countries and Ukraine

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Kharkiv
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 2308-7005