Rozvrh FZ

  Zmena v rozvrhu je platná od uvedeného dátumu

  Výučba v zimnom semestri AR 2023/24:

  • 11. september – 3. december 2023 - teoretická výučba a klinické cvičenia
  • 4. – 17. december 2023 - súvislá odborná prax
  • 18. december 2023 – 4. február 2024 - skúškové obdobie v zimnom semestri 

  Fyzioterapia, doktorandské štúdium