Rozvrh FZ

  Zmena v rozvrhu je platná od uvedeného dátumu
  • zimný semester 2022/23 začína 12. 9. 2022

  Výučba v zimnom semestri:

  • 12. september – 4. december 2022 - teoretická výučba a klinické cvičenia
  • 5. – 18. december 2022 - súvislá odborná prax
  • 19. december 2022 – 12. február 2023 - skúškové obdobie v zimnom semestri