Rozvrh FZ

    Zmena v rozvrhu je platná od uvedeného dátumu

    Výučba v letnom semestri:

    • 13. február – 7. máj 2023 (končiace ročníky 23. apríl 2023)
    • do 31. marca 2023 odovzdať záverečné práce (bakalárske a diplomové) 
    • 5. jún – 16. júl 2023 - skúškové obdobie v letnom semestri