Rozvrh FZ

    Zmena v rozvrhu je platná od uvedeného dátumu