Rozvrh FZ

  Zmena v rozvrhu je platná od uvedeného dátumu

  30.5. - 10.7.2022 je skúškové obdobie letného semestra. Rozvrh pre zimný semester 2022-23 bude zverejnený pred začiatkom semestra.

  Fyzioterapia, bakalárske štúdium

  Fyzioterapia, magisterské štúdium

  Fyzioterapia, doktorandské štúdium

  Laboratórne vyšetrovacie metódy, bakalárske štúdium

  Ošetrovateľstvo, bakalárske štúdium, denná forma

  Ošetrovateľstvo, bakalárske štúdium, externá forma

  Rádiologická technika, bakalárske štúdium

  Urgentná zdravotná starostlivosť, bakalárske štúdium

  Verejné zdravotníctvo, bakalárske štúdium