Nine-year comparison of pharmacotherapy of seniors in social institutions = Deväťročné porovnanie farmakoterapie seniorov v sociálnych inštitúciách

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Lekársky obzor: odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. – Bratislava: Herba, Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 0457-4214