Význam edukácie pri koronárnych ochoreniach srdca = The importance of education in the heart of corronary disease

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Mária Novysedláková PhD.
    Vydavateľstvo:1. vyd. - Prešov : Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
    Rok vydania:2017
    ISBN:978-80-555-1869-5. - S. 39-41