Home mechanical pulmonary ventilation from the view of nursing = Domáca umelá pľúcna ventilácia z pohľadu ošetrovateľstva

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
    Vydavateľstvo:Studia pneumologica et Phthiseologica : časopis České pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. – Praha
    Rok vydania:2018
    ISBN:ISSN 1213-810X