Publikácie

  Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov fakulty sú na stránke univerzitnej knižnice

  Databáza publikačnej činnosti pracovníkov

  Počet nájdených publikácií: 360

  EDUKÁCIA V OŠETROVATEĽSTVE 1

  Muscle Imbalance and its Effect on Postural in Preschool Children

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD., Mgr. Marina Potašová, PhD., Mgr. Peter Kutiš, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-83-66566-60-6

  Effect of intermittent ELF-MF on umbilical cord blood lymphocytes

  Autor/Kolektív:RNDr. Lucián Zastko, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, 2020
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-8187-074-3

  Biological autoluminescence as a noninvasive monitoring tool for chemical and physical modulation of oxidation in yeast cell culture

  Autor/Kolektív:Bereta, M., Teplan, M., Chafai, D.E., Radil, R., Cifra, M.
  Vydavateľstvo:Scientific Reports, 11(1), 2021, p. 1-11. Springer Nature. Nature Publishing Group
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN (online) 2045-2322.

  ZÁŤAŽOVÉ (STRESOIDNÉ) SITUÁCIE VO VÝUČBOVOM PROCESE A ICH OBJEKTIVIZÁCIA VYŠETRENÍM AUTONÓMNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

  Autor/Kolektív:prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.
  Ďalší autori:Lacko Anton, Mokáň Marián, Lacková Lucia a kol.
  Rok vydania:2007
  ISBN:978-80-969713-0-5

  ZÁŤAŽOVÉ (STRESOIDNÉ) SITUÁCIE VO VÝUČBOVOM PROCESE A ICH OBJEKTIVIZÁCIA VYŠETRENÍM AUTONÓMNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

  OŠETROVATEĽSKÁ ETIKA

  Autor/Kolektív:Šoltés Ladislav, Davideková Mária, Gažiová Mária
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-280-2

  OŠETROVATEĽSKÁ ETIKA

  Prevalencia plochonožia a chybného držania tela u detí = Prevalence of flat feet and incorrect posture in children

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Efekt kalykulínu a na formovanie γH2AX/53BP1 fokusov a apoptózu v ľudských lymfocytoch pupočníkovej krvi : Calyculin A Effect on γH2AX/53BP1 Focus Formation and Apoptosis in Human Umbilical Cord Blood Lymphocytes

  Autor/Kolektív:RNDr. Lucián Zastko, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2021
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0903-8

  Frequency dependent alterations of S. Cerevisiae proliferation due to LF EMF exposure

  Autor/Kolektív:Radil, R., Barabáš, J. Janoušek, L., Bereta, M.
  Vydavateľstvo:Advances in Electrical and Electronic Engineering. 18 (2), 2020. p. 99-106
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1336-1376

  NEINVAZÍVNA FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ

  Autor/Kolektív:Lacko Anton, Mokáň Marián, Květenský Josef a kol.
  Rok vydania:2007

  NEINVAZÍVNA FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ

  Osteoporóza v klimaktériu a možnosti fyzioterapie

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  BCR/ABL preleukemic fusion gene in subpopulations of hematopoietic stem and progenitor cells from human UCB

  Autor/Kolektív:RNDr. Lucián Zastko, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 0028-2685

  Psychosocial changes in the quality of life in renal transplantant

  Autor/Kolektív:PhDr. Jozef Babečka, PhD.
  Vydavateľstvo:Higher education and practice in nursing: materials of the scientific-practical conference with international participation, Zhytomyr, October 22-23, 2020 / ed. V.J. Shatila. - Zhytomyr: FOP Khudyakov OV, 2020. – 326
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISBN 978-966-655-899-5.

  Low Frequency Electromagnetic Field Effects on Growth Dynamics of yeast cells

  Autor/Kolektív:Bereta, M., Balcová, E., Janoušek, L., Barabáš, J.
  Vydavateľstvo:Acta Technica Corviniensis-Bulletin of Engineering, 10(2), 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN (online): 2067-3809

  Urinary incontinence and BTL EMSELLA TM

  Autor/Kolektív:PhDr. Jozef Babečka, PhD.
  Vydavateľstvo:Ukrajina. Zdorovja naciji: naukovo-praktyčnyj žurnal. – Kyjiv (Ukrajina) : Ukrajinskyj instytut strategičnych doslidžeň Ministerstva ochoroni zdorovja Ukrajiny. 4 (66), 2021, s. 89-91
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN: 2077-6594, DOI 10.24144/2077-6594.4.1.2

  Education about respiratory gymnastics in case of asthmatic patients

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Vydavateľstvo:Rehabilitacja- 1. vyd. - Rzeszów : Bonus liber, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-83-65441-62-1

  Effect of intermittent ELF MF on umbilical cord blood lymphocytes

  Autor/Kolektív:RNDr. Lucián Zastko, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 0197-8462

  Hydroxyl radical induced ultra-weak photon emission from tyrosine solutions

  Autor/Kolektív:Bereta, M., Cifra, M., Červinková, K., Janoušek, L., Barabáš, J.
  Vydavateľstvo:Communications. 17 (4), 2015, p. 3-7.
  Rok vydania:2015
  ISBN:ISSN 1335-4205

  VÝVOJ KOJENCOV PRVÝCH 365 DNÍ V ŽIVOTE DIEŤAŤA

  Autor/Kolektív:Hellbrűgge Theodor - preklad Šoltés Ladislav
  Rok vydania:2005

  VÝVOJ KOJENCOV PRVÝCH 365 DNÍ V ŽIVOTE DIEŤAŤA

  Prevention of postural disorder in preschoolers

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-83-65441-62-1