Selfmonitoring a jeho úloha v edukácii pacienta s ochorením diabetes mellitus = Selfmonitoring and its Role in Education in Patients with Diabetes Mellitus

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2019
    ISBN:ISSN 1337-723X