Existenciálna psychoterapia Irvina D. Yaloma a koncept zmyslu života = Existencial psychotherapy by Irvin D. Yalom and concept of the meaning of life

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2018
    ISBN:ISSN 1337-723X