Redistribution of acute traumatic infratentorial subdural hematoma to the spinal subdural space = Akútna progresia traumatického infratentoriálneho subdurálneho hematómu do spinálneho subdurálneho priestoru

    Informácie o publikácii