Celogenómové sekvenovanie a M.tuberculosis: príprava vzoriek a analýza sekvenčných dát

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd.. Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-8187-070-5