Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 18

  Muscle Imbalance and its Effect on Postural in Preschool Children

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD., Mgr. Marina Potašová, PhD., Mgr. Peter Kutiš, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-83-66566-60-6

  Prevalencia plochonožia a chybného držania tela u detí = Prevalence of flat feet and incorrect posture in children

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Osteoporóza v klimaktériu a možnosti fyzioterapie

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Education about respiratory gymnastics in case of asthmatic patients

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Vydavateľstvo:Rehabilitacja- 1. vyd. - Rzeszów : Bonus liber, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-83-65441-62-1

  Prevention of postural disorder in preschoolers

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-83-65441-62-1

  Význam rehabilitačnej starostlivosti na následné oprotézovanie pacienta s amputáciou dolných končatín

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-88064-29-9

  Včasný liečebno-rehabilitačný program u pacientov po operácii driekovej chrbtice

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1337-723X

  Efekt dynamického sedu na ZŠ Ludrová

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Pohybová liečba inkontinencie v období klimaktéria

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Vydavateľstvo:Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0546-7

  Hodnotenie držania tela a chrbtice u školopovinných detí

  Vydavateľstvo:Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Výživa žien v klimaktériu

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1336-183X

  Interdisciplinary Cooperation in Dealing with Spinal Diseases

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 2534-9597

  Postural state of preschoolers on territory of Ružomberok and Martin, Slovakia

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-2-7598-9059-0

  Assesment of the Posture with the Students of the First Grade of Primary School

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 0214-9877

  Tréning svalov panvového dna pri inkontinencii moču u žien v období klimaktéria

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Vydavateľstvo:Logos Polytechnikos. - Jihlava (Česko) : Vysoká škola polytechnická Jihlava
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1804-3682

  Prevalencia posturálnych porúch u detí v predškolskom veku

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 0375-0922

  Screening and Early Identification of Spinal Deformities and Posture in 311 Children

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 2090-2867

  Problematika zdravia a života žien so zameraním na klimaktérium

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD., Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Bratislava (Slovensko) : SAP - Slovak Academic Press, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-89607-67-9