Dekanka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:
  • 2 funkčné miesta profesora v odbore 7.4.7 fyzioterapia
  • 1 funkčné miesto profesora v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo
  • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia
  • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.8 rádiologická technika
  • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť
  • 2 funkčné miesta docentov v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
  • 5 funkčných miest docentov v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo
  • 3 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia
  • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.8 rádiologická technika
  • 4 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
  • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo
  • 1 pracovné miesto asistenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia
  • 5 pracovných miest asistentov v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  • 5 pracovných miest asistentov v odbore 7.4.8 rádiologická technika
  • 1 pracovné miesto asistenta v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť
  • 5 pracovných miest asistentov v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
  • 3 pracovné miesta asistentov v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo