Posúdenie zdravia rodiny sestrou = Health family assesment by nurse

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Mária Novysedláková PhD.
    Rok vydania:2018
    ISBN:ISSN 1336-183X