Základy klinickej propedeutiky, rádiológie a nukleárnej medicíny: učebnica pre nelekárske zdravotnícke odbory

    Informácie o publikácii