Posúdenie sebestačnosti seniorov = Assessment of Self Care of Elderly

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017.,s. 58-66.
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2