NOVÉ TRENDY V NUKLEÁRNEJ MEDICÍNE

  Publikácia sa ponúka ako učebnica nukleárnej medicíny pre ošetrovateľstvo

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Lacko Anton , Mokáň Marián, Bestvina Dušan a kol..
  Rok vydania:2007
  ISBN:978-80-968742-8-6
  NOVÉ TRENDY V NUKLEÁRNEJ MEDICÍNE

  Publikácia sa ponúka ako učebnica nukleárnej medicíny pre ošetrovateľstvo. Autori publikácie využili získané skúsenosti s diagnostikou jednotlivých ochorení  s využitím gamakamery  SPECT/PET/CT. Do publikácie zaradili vlastné originálne snímky. Náplň publikácie má poskytnúť sestrám dostatok informácií z oblasti základov jadrovej fyziky, rádiofarmák, základného prístrojového vybavenia na nukleárnej medicíne a prehľad  základných poznatkov pri vyšetrení kardiovaskulárneho, respiračného, gastroenterologického, kostného, endokrinologického systému, neuroscintigrafie, vyšetrení obličiek a lokalizačnej diagnostike zápalov. Uvedené sú aj základné poznatky  o akútnej a chronickej chorobe z ožiarenia.