Úcta k životu očami študentov zdravotníckych odborov

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2017
    ISBN:978-80-8132-170-2