Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení u špecifickej rizikovej skupiny a ich ovplyvnenie záťažovými situáciami

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Lacko, A., et al.
    Vydavateľstvo:1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : SAP - Slovak Academic Press, 2019
    Rok vydania:2019
    ISBN:978-80-89607-82-2