AFH Meracie a hodnotiace nástroje v assessmente pacienta po cievnej mozgovej príhode = Measuring techniques in the assessment of patient with stroke

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Mária Lehotská PhD.
    Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
    Rok vydania:2018
    ISBN:978-80-561-0583-2