Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich katedier:

    • 1 vedúca/vedúci Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZ KU
    • 1 vedúca/vedúci Katedry fyzioterapie FZ KU
    • 1 vedúca/vedúci Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti FZ KU
    • 1 vedúca/vedúci Katedry verejného zdravotníctva FZ KU

    Viac informácií