Uspokojovanie potreby hydratácie u seniorov = Satisfying the need of seniors hydration

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2017,s. 31-42.
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-89542-66-6