Bakalársky študijný program „Fyzioterapia“ sa zameriava na prípravu absolventa ovládajúceho základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Dokáže realizovať základnú funkčnú diagnostiku a rehabilitačný program z hľadiska pracovnej rehabilitácie. Pozná základné indikácie, kontraindikácie a aplikácie jednotlivých druhov techník masáží, relaxačných a mobilizačných praktík. Vykonáva fyzioterapeutické výkony, základné fyziatrické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kineziológiu.

    Viac o katedre