Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 241

  EDUKÁCIA V OŠETROVATEĽSTVE 1

  OŠETROVATEĽSKÁ ETIKA

  Autor/Kolektív:Šoltés Ladislav, Davideková Mária, Gažiová Mária
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-280-2

  OŠETROVATEĽSKÁ ETIKA

  Psychosocial changes in the quality of life in renal transplantant

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.
  Vydavateľstvo:Higher education and practice in nursing: materials of the scientific-practical conference with international participation, Zhytomyr, October 22-23, 2020 / ed. V.J. Shatila. - Zhytomyr: FOP Khudyakov OV, 2020. – 326
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISBN 978-966-655-899-5.

  Urinary incontinence and BTL EMSELLA TM

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.
  Vydavateľstvo:Ukrajina. Zdorovja naciji: naukovo-praktyčnyj žurnal. – Kyjiv (Ukrajina) : Ukrajinskyj instytut strategičnych doslidžeň Ministerstva ochoroni zdorovja Ukrajiny. 4 (66), 2021, s. 89-91
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN: 2077-6594, DOI 10.24144/2077-6594.4.1.2

  Psychosomatická záťaž sestier počas pandémie COVID-19

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.
  Ďalší autori:Myronyuk S. Ivan
  Vydavateľstvo:Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Časopis slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (06) 2021, s.51-54
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN 1339- 5920

  Vybrané komunikačné úskalia geriatrickej paliatívnej starostlivosti

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.
  Vydavateľstvo:Zborník z XII. Medzinárodnej vedeckej konferencie, „Hospic – moderné zdravotnícke zariadenie 21. storočia“ Vydavateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Inštitút bl. M. D. Trčku v Michalovciach. s. 387, 2021
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN: 978-80-8132-239-6, EAN: 9788081322396

  Tendencies of the mortality rates from esophageal cancer in the EU countries and Ukraine

  Autor/Kolektív:DUBROVINA, Nadiya, GULÁŠOVÁ, Ivica, BABEČKA, Jozef
  Vydavateľstvo:Charkivska chirurgična škola. 2020, Roč. 101, č. 2, s. 102-107
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 2308-7005

  Preffered Methods of Treating Obesity in Late Adulthood and Senior Age

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.
  Ďalší autori:Popovičová Mária, Belovičová Mária, Snopek Petr
  Vydavateľstvo:Clinical Social Work and Health Intervention, Wien (Oesterreich): Gesellschaft fur angewandte Praventionsmedizin. 2021. No. 5, Vol. 12, p. 47-54.
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN 2076-9741/online, ISSN 2222-386X/Print

  Social and Economic Aspect of Treatment of an Oncological Patient in Spa Institutions

  Autor/Kolektív:Gulášová Ivica, Peterková Justhová Nadežda, Babečka Jozef
  Vydavateľstvo:Journal of European Economy [textový dokument (print)] . – Ternopil (Ukrajina) : Ternopils’kyy Natsional’nyy Economichnyy Universytet. Roč. 19, č. 4 (2020), s. 711-725 [tlačená forma]
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1684-906X. – ISSN (online) 2519-4089

  Starostlivosť o pacienta s cievnou mozgovou príhodou

  Autor/Kolektív:Gulášová, Ivica [Autor, 33.334%] ; Babečka, Jozef [Autor, 33.333%] ; Dubrovina, Nadiya [Autor, 33.333%]
  Vydavateľstvo:Economic and Social-focused Issues of Modern World [elektronický dokument] : Conference Proceedings of the 3nd International Scientific Conference / [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor]. – [recenzované]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Vysoká š
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISBN 978-80-89654-74-1

  Nefarmakologická léčba v geriatrii

  Autor/Kolektív:Bartošovič, Ivan [Autor, 8.337%] ; Hudáková, Zuzana [Autor, 8.333%] ; Ižová, Marcela [Autor, 8.333%] ; Kamanová, Irena [Autor, 8.333%] ; Krajčík, Štefan [Autor, 8.333%] ; Kuberová, Helena [Autor, 8.333%] ; Magerčiaková, Mariana [Autor, 8.333%] ; Moraučíko
  Rok vydania:0
  ISBN:978-80-271-2207-3

  Vybrané metódy nefarmakologickej terapie u seniorov

  Autor/Kolektív:Šupínová, Mária [Autor, 20%] ; Zrubáková, Katarína [Autor, 20%] ; Ižová, Marcela [Autor, 20%] ; Moraučíková, Eva [Autor, 20%] ; Novysedláková, Mária [Autor, 20%] ;
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Varšava (Poľsko) : Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska, 2019. – 136 s.
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-83-952951-5-7

  Písomné edukačné materiály pre geriatrických pacientov

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH
  Ďalší autori:Magerčiaková Mariana, Ižová Marcela, Šupínová Mária
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-89542-71-0. - s. 27

  Výživa žien v období sénia = Nutrition of Women in Old Age

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:– 1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISBN 978-80-561-0599-3

  Obezita u žien v staršom veku = Obesity in women in older age

  Autor/Kolektív:PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD., PhDr. Marcela Ižová PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH
  Vydavateľstvo:In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Bratislava (Slovensko) : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. – ISSN 1336-183X. – ISSN (online) 1339-5920. – Roč. 16, č. 5 (2018), s. 32-33 [tlače
  Rok vydania:2018

  Falls as an extraordinary event in health care facilities

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
  Vydavateľstvo:In: Advanced Practices in Nursing [elektronický dokument] . – Edinburgh (Veľká Británia) : OMICS Publishing Group. – ISSN (online) 2573-0347. – Roč. 3 (2018), s. 101-101 [online]
  Rok vydania:2018

  Uspokojovanie potrieb klientov s Downovým syndrómom

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD.
  Vydavateľstvo:In: Pediatria [textový dokument (print)] : vedecko-odborný lekársky časopis = Scientific Medical Journal. – Bratislava (Slovensko) : A-medi management. – ISSN 1336-863X. – suppl. Roč. 14, č. S2 (2019), s. 52-52 [tlačená forma]
  Rok vydania:2019

  Psychic disease and its effect on the family

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 2450-4289

  Prevention of chronic complications of Diabetes Mellitus

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD.
  Ďalší autori:Kurnotová, Lenka
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISBN 978-83-66007-32-1

  Edukácia pacientov s diabetes mellitus o inzulínovej pumpe

  Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD.
  Ďalší autori:Prokopič, Klaudia
  Vydavateľstvo:Nové trendy vo vzdelávaní a praxi zdravotníckych pracovníkov. Zborník z medzinárodnej konferencie
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0597-9