Muscle Imbalance and its Effect on Postural in Preschool Children

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD., Mgr. Marina Potašová, PhD., Mgr. Peter Kutiš, PhD.
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2021
    ISBN:978-83-66566-60-6