AFH Využitie meracích a hodnotiacich nástrojov v starostlivosti o pacientov s demenciou = The Use of Measuring and Evaluation Tools in the Care of Patients with Dementia

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Mária Lehotská PhD.
    Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
    Rok vydania:2019
    ISBN:978-80-561-0699-0