NEINVAZÍVNA FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ

Publikácia môže byť vhodným doplnkom ako postgraduálna príručka pre lekárov

Informácie o publikácii

Autor/Kolektív:Lacko Anton, Mokáň Marián, Květenský Josef a kol.
Rok vydania:2007
NEINVAZÍVNA FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ

Publikácia môže byť vhodným doplnkom ako postgraduálna príručka pre lekárov. Venuje sa funkčnej neinvazívnej diagnostike kardiovaskulárnych ochorení. V prvej časti sa popisujú neinvazívne kardiologické vyšetrenia a to ergometrické vyšetrenie, základy nukleárnej medicíny v kardiológii, vyšetrenie kardiovaskulárnej autonómnej neuropatie. Venuje sa pozornosť monitorovaniu krvného tlaku, zvlášť u diabetikov, vyšetreniu synkopálnych stavov. Na objasnenie sa využívajú grafy, rôzne schémy a obrázky.

V druhej časti publikácie autori popisujú niektoré angiologické neinvazívne vyšetrovacie metódy, ako je reografické vyšetrenie ciev dolných končatín, fotopletyzmografia, sonografické vyšetrenie cievneho systému dolných končatín, rádionuklidovú metódu tkanivového klírensu na vyšetrenie stavu mikrocirkulácie. Aj táto časť je doplnená obrázkami, schémami a názornými grafmi. Uvedené sú vlastné pozorovania.