Etické rozhodovanie a intervencie v urgentnej zdravotnej starostlivosti

  Katolícka univerzita v Ružomberku – Fakulta zdravotníctva

  SZU Banská Bystrica – Fakulta zdravotníctva

  Ostravská univerzita – Lekárska fakulta

  Rzeszowská univerzita – Lekárska fakulta

  a

  Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

  organizujú

  KONFERENCIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU,

  na ktorú Vás srdečne pozývame.

  Dátum konania: 19. februára 2021

  Čas: 9:30 h

  Miesto: Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Nám. A. Hlinku 48

  034 01 Ružomberok

  ORGANIZAČNÉ POKYNY:

  • Konferencia sa uskutoční na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (v budove FZ). Konferencia bude mať aj on-line sekciu.
  • V prípade nepriaznivej pandemickej situácie ohľadom COVID 19 bude celá konferencia organizovaná on-line.
  • Svoju účasť na konferencii potvrďte do 5. februára 2021 na emailovú adresu: littva@ku.sk
  • Oficiálnym jazykom rokovania bude slovenčina a angličtina.