Etické rozhodovanie a intervencie v urgentnej zdravotnej starostlivosti

Katolícka univerzita v Ružomberku – Fakulta zdravotníctva

SZU Banská Bystrica – Fakulta zdravotníctva

Ostravská univerzita – Lekárska fakulta

Rzeszowská univerzita – Lekárska fakulta

a

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

organizujú

KONFERENCIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU,

na ktorú Vás srdečne pozývame.

Dátum konania: 19. februára 2021

Čas: 9:30 h

Miesto: Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Nám. A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

  • Konferencia sa uskutoční na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (v budove FZ). Konferencia bude mať aj on-line sekciu.
  • V prípade nepriaznivej pandemickej situácie ohľadom COVID 19 bude celá konferencia organizovaná on-line.
  • Svoju účasť na konferencii potvrďte do 5. februára 2021 na emailovú adresu: littva@ku.sk
  • Oficiálnym jazykom rokovania bude slovenčina a angličtina.