Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
    Rok vydania:2018
    ISBN:ISSN 1336-183X