TEORETICKÁ ČASŤ ŠTÁTNEJ SKÚŠKY (AR 2023/24)

  Teoretická časť opravnej štátnej skúšky sa uskutoční na Fakulte zdravotníctva KU v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 48, dňa 28. augusta 2024, v čase od 08:00 hod., učebňa 208.
   
  Predseda: doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.      
  Členovia:  prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
                        PhDr. Mária Lehotská, PhD., funkč. m. doc.
                        PhDr. Mária Novysedláková, PhD.
                        Mgr. Erika Ďurejová, MPH

  Praktická časť štátnej skúšky (AR 2023/24)

  Praktická časť opravnej štátnej skúšky sa uskutoční na klinickej výučbovej základni Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku - Chirurgická klinika ÚVN SNP Ružomberok-FN, gen. M. Vesela 21, Ružomberok, dňa 27. augusta 2024, v čase od 06:30 hod.
   
  Predseda: doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.      
  Členovia:  prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
                        PhDr. Mária Novysedláková, PhD.
                        PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD., MPH
                        PhDr. Iveta Váňová

  TEORETICKÁ ČASŤ ŠTÁTNEJ SKÚŠKY - externá forma (AR 2023/24)

  Praktická časť štátnej skúšky - externá forma (AR 2023/24)

  HARMONOGRAM ŠTÁTNEJ SKÚŠKY (AR 2023/24)