TEORETICKÁ ČASŤ ŠTÁTNEJ SKÚŠKY (AR 2022/23)

    Praktická časť štátnej skúšky (AR 2022/23)

    TEORETICKÁ ČASŤ ŠTÁTNEJ SKÚŠKY - externá forma (AR 2022/23)

    Praktická časť štátnej skúšky - externá forma (AR 2022/23)

    HARMONOGRAM ŠTÁTNEJ SKÚŠKY - externá forma (AR 2022/23)