ZÁŤAŽOVÉ (STRESOIDNÉ) SITUÁCIE VO VÝUČBOVOM PROCESE A ICH OBJEKTIVIZÁCIA VYŠETRENÍM AUTONÓMNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

    Práca sa venuje otázke stresoidných reakcií pri záťažových situáciách z pohľadu lekára, psychológa aj pedagóga vo vyučovacom a komunikačnom procese.

    Informácie o publikácii

    ZÁŤAŽOVÉ (STRESOIDNÉ) SITUÁCIE VO VÝUČBOVOM PROCESE A ICH OBJEKTIVIZÁCIA VYŠETRENÍM AUTONÓMNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

    Práca sa venuje otázke stresoidných reakcií pri záťažových situáciách z pohľadu lekára, psychológa aj pedagóga vo vyučovacom a  komunikačnom procese. V publikácii sa sleduje vznik stresoidných reakcií vo vyučovacom a  komunikačnom procese (sestra-pacient). Pri stresoidnej situácii má dôležitú úlohu autonómny nervový systém a endokrinný systém. Osobitná pozornosť je venovaná objektivizácii stavu autonómneho nervového systému vyšetrením variability RR intervalov EKG  a  ich časovej a frekvenčnej analýze. Z tohto pohľadu bola analyzovaná aj výskumná vzorka študentov a učiteľov jednak pomocou psychodiagnostických metód a jednak vyšetrením variability RR intervalov EKG. V publikácii je uvedený popis metódy vyšetrenia stavu autonómneho nervového systému s možnosťou využitia lekárom, psychológom aj pedagógom. Rozlišuje sa lekárska, psychologická a pedagogická diagnostika.