ŠVOČ 2023

  Sa zúčastnilo 9 študentov zo študijných programov ošetrovateľstvo a rádiologická technika. Práce posudzovala 7-členná odborná komisia zložená z pedagógov fakulty.

   

  Výsledky:

  1. miesto -  Iryna Kostyrya (ošetrovateľstvo): Kvalita života pacienta s Parkinsonovou chorobou.

  2. miesto - Nina Zajacová (rádiologická technika): Porovnanie radiačných dávok a efektivity vyšetrení pacienta v rádiodiagnostike pri kraniocerebrálnej traume.

  3. miesto - Lucia Poláčková (ošetrovateľstvo): Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po rádioterapii.

   
  Všetkým oceneným gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za kvalitné prezentácie a želáme úspešné zvládnutie štátnych skúšok.