Zlepšenie kvality života žien v klimaktériu pomocou edukačných programov.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2017, roč. IX., č. 2, s. 40-42
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1337-723X