Falls as an extraordinary event in health care facilities

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
    Vydavateľstvo:In: Advanced Practices in Nursing [elektronický dokument] . – Edinburgh (Veľká Británia) : OMICS Publishing Group. – ISSN (online) 2573-0347. – Roč. 3 (2018), s. 101-101 [online]
    Rok vydania:2018