Identifikácia jednonukleotidových polymorfizmov asociovaných s multirezistenciou Mycobacterium tuberculosis prostredníctvom celogenómového sekvenovania : porovnanie základných bioinformatických nástrojov.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2020
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-8187-093-4