Vybrané komunikačné úskalia geriatrickej paliatívnej starostlivosti

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.
    Vydavateľstvo:Zborník z XII. Medzinárodnej vedeckej konferencie, „Hospic – moderné zdravotnícke zariadenie 21. storočia“ Vydavateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Inštitút bl. M. D. Trčku v Michalovciach. s. 387, 2021
    Rok vydania:2021
    ISBN:ISBN: 978-80-8132-239-6, EAN: 9788081322396