Dekan fakulty zdravotníctva

  Dekan fakulty zdravotníctva

  Prodekan pre výchovu a vzdelávanie

  Ing. Martin Bereta, PhD.

  Vedúci katedry, Prodekan pre výchovu a vzdelávanie, Vedúci katedry rádiologickej techniky

  Prodekan pre vedu a výskum

  PhDr. Jozef Babečka, PhD.

  Prodekan pre vedu a výskum, Odborný asistent

  Prodekan pre mobility a kvalitu

  Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH

  Prodekan, Prodekan pre mobility a kvalitu, Odborný asistent

  Tajomník