Dekan Fakulty zdravotníctva

  Dekan Fakulty zdravotníctva

  Prodekan pre výchovu a vzdelávanie

  Ing. Martin Bereta, PhD.

  Vedúci katedry, Prodekan pre výchovu a vzdelávanie, Odborný asistent

  Prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy

  doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.

  Prodekan, Prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, Docent

  Tajomník