Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
    Vydavateľstvo:2. aktualizované a doplnené vydanie. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo KU, 2018. 148 s.
    Rok vydania:2018
    ISBN:978-80-561-0550-4