Príprava študentov Fakulty zdravotníctva na riešenie problematiky medicíny katastrof v rámci hromadných neštastí / Preparation of Students of the Faculty of Health to Address the lssue of Disaster Medicíne in Time of Disaster

    Informácie o publikácii