Vedúci katedry

  RNDr. Lucián Zastko, PhD.

  Vedúci katedry, Prodekan pre projektovú činnosť, Odborný asistent

  Docenti

  doc. MUDr. Ivan Solovič CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Univerzitní docenti

  RNDr. Igor Porvazník PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Univerzitný docent

  Odborní asistenti

  MUDr. Adrian Kališ PhD.

  Zástupca vedúceho katedry, Odborný asistent

  RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Asistenti

  MUDr. Jozef Ficik, MPH

  Vysokoškolský učiteľ, Asistent

  PhDr. Helena Habiňáková

  Vysokoškolská učiteľka, Asistentka

  Mgr. Lenka Palcová

  Vysokoškolská učiteľka, Asistentka

  RNDr. Mgr. Miriam Šefranková

  Vysokoškolská učiteľka, Asistentka

  Mgr. Miriam Tupá

  Vysokoškolský učiteľ, Asistent

  RNDr. Ivana Turzová

  Vysokoškolská učiteľka, Asistentka

  RNDr. Andrea Tvarožná

  Externá spolupracovníčka, Asistentka

  Nepedagogickí zamestnanci

  Stanislava Kanderová

  Sekretariát katedry, Referentka a sekretárka katedy ošetrovateľstva, urgentnej zdravotnej starostlivosti a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Nepedagogická zamestnankyňa