Vedúci katedry

  RNDr. Lucián Zastko, PhD.

  Vedúci katedry, Prodekan pre projektovú činnosť, Odborný asistent

  Docenti

  doc. MUDr. Ivan Solovič CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Odborní asistenti

  RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  RNDr. Igor Porvazník PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  MUDr. Jaromír Tupý PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Lektori

  Mgr. Iveta Čučvarová

  Externá spolupracovníčka, Lektor / Lektorka

  RNDr. Katarína Ondrášiková

  Externá spolupracovníčka, Lektor / Lektorka

  Mgr. Miriam Tupá

  Vysokoškolský učiteľ, Lektor / Lektorka

  Asistenti

  MUDr. Jozef Ficik, MPH

  Vysokoškolský učiteľ, Asistent

  PhDr. Helena Habiňáková

  Vysokoškolská učiteľka, Asistentka

  Mgr. Lenka Palcová

  Vysokoškolská učiteľka, Asistentka

  RNDr. Ivana Turzová

  Vysokoškolská učiteľka, Asistentka

  Nepedagogickí zamestnanci

  Stanislava Kanderová

  Sekretariát katedry, Referentka a sekretárka katedy ošetrovateľstva, urgentnej zdravotnej starostlivosti a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Nepedagogická zamestnankyňa

  Nezaradení zamestnanci

  MUDr. Adrian Kališ PhD.

  Zástupca vedúcej katedry